Graminor logo

KORN

KORN

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU)?prosjekter? sammen med nasjonale og internasjonale akt?rer. Dette for ? initiere og utl?se forskning og?utvikling der vi har behov for kunnskap og?for ? utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til?forskning??som er relatert til?utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i f?lgende prosjekter:?

?

Varighet: 2018-2022??|? NFR 286606

Oat breeding in the era of Genomics: resistance to Fusarium (OatGen).

Havreforedling i genetikkens tidsalder: resistens mot Fusarium.

FORSKNINGSRADET.NO?|?NMBU.NO | NOFIMA.NO

?

Varighet: 2017-2021??|? NFR 267806

Reliable and efficient high-throughput phenotyping to accelerate Genetic gains in Norwegian plant breeding (virtual phenomics; vPHENO).

Presis og effektiv fenotyping for ? akselerere genetisk fremgang i norsk planteforedling.

Prosjektet har som m?l ? effektivisere, og ?ke presisjonsniv?et?i?arbeidet med ? foredle nye plantesorter, ved ? ta i bruk nyskapende teknologiske l?sninger som Virtual Reality, genomisk seleksjon? og hyperspektrale bilder.

FORSKNINGSRADET.NO?| MAKINGVIEW?|?BOSTON UNIVERSITY??|?NMBU.NO?| FORSKNING.NO?| CIMMYT.ORG??

?

PPP NordGen

Public Private Partnership - Plant Phenotyping Project (6p).

NORDICPHENOTYPING.ORG? | ?NORDGEN.ORG

?

Varighet: 2016-2020?|? NFR 256370

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat (EXPAND).

Prosjektet har som m?l ? implementere nye genom-baserte foredlingsverkt?y som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som m? forbedres for ? sikre en stabil bakekvalitet basert p? norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO?|??NIBIO.NO?|?casino trực tuyến?NOFIMA.NO

?

Varighet 2018 -2020 ?| PPP, NordGen

Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (offentlig privat partnerskap, PPP).

Nordisk samarbeid for pre-foredling,?initiert av det Nordiske ministerr?det i 2011, og organisert av NordGen.?M?let med?prosjektet er ??sikre utviklingen av plantesorter?for?det nordiske klimaet og tilpasset fremtidige klimatiske endringer.

NORDGEN.ORG?|? SLU.SE??| LUKE.FI?| BOREAL.FI|?SEJET.COM |?NORDICSEED.DK?|LBHI.IS

?

Varighet: 2016 -2018

Hvetesorter til ?kologisk dyrkning: Kvalitetskorn

Prosjektet ?Kvalitetskorn? vil ?ke tilbudet av hvetesorter egnet for ?kologisk dyrking og h?ndverksmessig bakst.

NORS?K.NO?|? NLR.NO?|? NIBIO

?

Varighet 2016 - 2020 | NFR

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian Oats (TRYGGHAVRE).

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

NIBIO.NO

?

Varighet?2013-2019 | NFR 233993

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (QualityWheat).

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO?| ?LANDBRUKSDIREKTORATET |? NOFIMA.NO?| FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats (RESIFUS).

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet: 2013-2016?|? NFR 224833

Increased grain yield and grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley.

?kte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom ?kt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verkt?y og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.

?

Varighet 2013 - 2016 | NFR 225181

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants (GENSEL).

Genomics for ?kt b?rekraft og konkurranseevne?innen?norsk avlsarbeid p? husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO?

?

Varighet?2013-2016 | NFR 225386?

Norwegian malt, hops and herbs - the flavor of Norwegian beer.?

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk ?l.?

FORSKNINGSRADET.NO?| NIBIO.NO

?

?

?

?


Del p? Facebook
casino trực tuyến sitemap OnlineCasinos scatter 918kiss scr888 gclub slot link vao sbobet w88loto bwin
www.kreativ-kids.net| www.easyw88.com| www.releasings.net| www.systematic-course.com| www.apprenticereview.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbbf/6i4kq/| www.theonlycurefor.com| www.optimum-supplies.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbfg/0662.html| www.michaelgraphicsinc.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbfg/1333.html| www.inw88th.com| www.aw88th.com| www.jiudianzhaopin.com/viptv9nt.html| www.aromacare-sacral.com| www.jiudianzhaopin.com/vipvwblo.html| www.jiudianzhaopin.com/vipbf/vt99d| www.jiudianzhaopin.com/vipjt91x.html| www.desiredirectory.com| www.howtomakeaboat.net| www.hartacrossamerica.com| www.angieciarimboli.com| www.bigw88.com| www.w88vwin.org| www.flyingdesignhk.com| www.diets-today.com| www.jiudianzhaopin.com/vipbf/vt99d| www.oldmannewpilot.com| www.clickwowgold.com| www.greatw88.com| www.desenwiremesh.com| www.siliconheavy.com| www.jiudianzhaopin.com/vipxdxth.html| www.academicstudio.net| www.jiudianzhaopin.com/vipbf/vt99d| www.jiudianzhaopin.com/vipbf/iomom| www.w88wthai.com| www.searchthezone.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbzd3pl.html| www.veryspecial4you.com| www.obamalovesyouback.com| www.forw88th.com|