Graminor logo

Kj?p og salg av s?korn

Publisert: 01.04.2019 15:55

Sommerens t?rke ga d?rlige s?kornavlinger. I sesongen 2018-19 ble det n?dvendig med betydelig import av s?korn for ? dekke behovet i markedet. V?rforholdene var ogs? utfordrende i v?re naboland noe som f?rte til at det ble signalisert utfordringer med ? f? tak i s?korn ogs? der. Korndyrkere, som hadde mulighet, ble oppmuntret til ??treske og?rense s?korn til eget bruk.

Kommersiell omsetning av s?korn

Omsetning av s?korn reguleres av ?Forskrift om s?vare??som?h?ndheves av Mattilsynet. Form?let med forskriften er ? sikre produksjon og omsetning av s?vare med best mulig helse og kvalitet. Forskriften stiller krav om offentlig sertifisering av s?korn og fr? av jordbruksvekster (f?rvekster, bete, olje- og fibervekster) med unntak av s?vare av bevaringsverdige sorter der s?vareforretningen selv skal kontrollere kvalitetskravene. En bonde kan bruke sitt eget s?korn, men det er?kun registrerte s?vareforretninger som kan produsere og drive kommersielt?salg av s?vare.

Hva er ikke lov?

I det f?lgende gis eksempler p? hva som ikke er tillatt:

  • En bonde eller en annen virksomhet som ikke er registrert hos Mattilsynet som s?vareforretning, har verken lov til ? markedsf?re, distribuere eller selge s?vare. Dette gjelder selv om de ikke tar seg betalt for det.
  • Det er ikke lov ? markedsf?re eller selge s?vare via internett eller sosiale medier uten ? v?re registrert s?vareforretning.
  • Et leierenseri for s?varer har ikke lov til ? distribuere eller formidle s?vare innlevert fra en bonde ut til flere andre b?nder.

Sertifisert s?korn

Norsk sertifisert s?korn blir produsert i et samarbeid mellom s?korndyrker, s?vare firma og Mattilsynet. S?kornet har v?rt gjennom mange kontroller for ? sikre at sunnhetstilstanden, spireevnen og sortsekteheten holder de strenge norske kravene. Det stilles en rekke krav til en s?vare for at den skal kunne sertifiseres. De viktigste kravene er:

  • S?varepartiet som skal brukes til videre oppformering (uts?den) skal v?re kjent og godkjent.
  • Kontraktavleren skal ha fulgt dyrkingsreglene i s?vareforskriften og veksten skal tilfredsstille bestemte krav i forskriften.
  • S?varen skal oppfylle krav til minimum spireevne og maksimum innhold av fr? av andre kulturarter, ugras og annet d?dt materiale.

Kontrollen av at kravene er oppfylt skjer ved at Mattilsynet kontrolldyrker de s?varepartiene som skal brukes til videre oppformering (uts?den), det gj?res en vekstkontroll hos kontraktavlerne og s?varepartiet skal gjennom en laboratorieanalyse. Norge har ogs? en streng floghavrelovgivning som er med p? ? hindre spredning av floghavre. Spireevne, sunnhet og frav?r av floghavre er de viktigste kvalitetene p? s?kornet som p?virker avlingen og?kvaliteten. Vekstkontroll i vekstsesongen gir trygghet mot innblanding av floghavre. Nulltoleransen mot dette ondartede ugraset er absolutt!

I prisen for sertifisert s?korn ligger en avgift som g?r til utviklingen av nye sorter til beste for norsk landbruk. Det er Graminor som utvikler nye kornsorter for norske vekstforhold og lisensavgiften p? sertifisert s?korn g?r til utviklingsjobben. Sertifisert s?korn selges av s?varefirmaene; Felleskj?pet og Strand Unikorn.

Bruk av eget s?korn

For det f?rste m? det v?re floghavre-frie arealer du tar s?korn fra (forskrift om floghavre), og for ?vrig generelt lite ugras, sykdom og skader. Areal som skal brukes til s?korn m? ikke v?re glyfosat-spr?ytet i moden ?ker. I tillegg b?r arealet v?re s? jevnt som mulig med tanke p? ? f? et rent tresket korn med stabil 1000-korn vekt innen s?korn-partiet. Du m? ha gode nok t?rkemuligheter for rask nedt?rking for ? bevare god s?korn-kvalitet. Tilgang p? god rensing av s?korn er ogs? viktig for ? f? bort ugrasfr?, og f? ren s?vare som flyter godt i s?maskina neste ?r. En spireanalyse med vurdering av beisebehov kan bli aktuelt utp? vinteren. I Norge avkreves ingen lisensavgift for bruk av eget?s?korn. I?de fleste andre land?i?Europa innkreves en lisensavgift for eget-renset s?korn.

?


Del p? Facebook
casino trực tuyến sitemap gclubroyal1688 12betslot bet365mobile Slot online W88slots royal online mobile BET365Asia
www.aw88th.com| www.clock-music.net| www.moverstacoma.net| www.esportessencial.com| www.geisheimermath.com| www.hoteldelvallesj.com| www.academicstudio.net| www.numeriksoft.com| www.jameylynnloves.com| www.searchthezone.com| www.scoobitours.com| www.bestjackandcoke.com| www.freetoachieve.net| www.dew88th.com| www.eatcleanremix.com| www.w88wblog.org| www.888w88.com| www.petogadgets.com| www.andrewjclarke.net| www.solidhomedubai.com| www.oldmannewpilot.com| www.eternelskincream.com| www.searchthezone.com| www.liquidskinsllc.com| www.gsmfastunlocker.net| www.gethsemane-care.com| www.clubw88th.com| www.thekerrydiaries.com| www.jquery-quickzoom.com| www.techstreamgames.com| www.carbonesports.net| www.sportspolitika.com| www.mlslasvegashomes.com| www.lamaisondeaces.com| www.hoteldelvallesj.com| www.2abcraftypeople.com| www.chubbyspizzaohio.com| www.optimum-supplies.com| www.chuggingtongames.com| www.thefitnesspreneur.com| www.thekerrydiaries.com| www.eezymake.com|