Graminor logo

Uten s?korn - ingen avling

Publisert: 02.05.2019 12:56

Mye er blitt sagt i forhold til ?rsaker og konsekvenser etter sommeren 2018s begredelige avlinger i Norge. For et land som fra f?r er sv?rt avhengige av import vil det m?tte importeres enda mer korn til mat og f?r etter fjor?rets sesong. Dermed ?ker v?r avhengighet av utenlandsk produksjon for ? opprettholde forbruket. Importen til mat og f?r kan i prinsippet skje fra hele verden s? lenge vi kan betale.

Lave s?kornavlinger i 2018

Lave kornavlinger i 2018 medf?rte ogs? en sv?rt lav s?kornproduksjon. For ? f? nok s?korn i Norge foran sesongen 2019 vil det m?tte importeres betydelige mengder s?korn av utenlandske sorter som ikke er utviklet for norske vekstforhold. Hele Nord Europa var ber?rt av varmen og t?rken, med lave avlinger som f?lge. Hos v?re n?rmeste naboer i ?st, Sverige og Finland, er det problemer med s?korntilgang og ogs? s?rover er det for lite s?korn tilgjengelig. Alle nasjoner s?rger for mat til egen befolkning f?r de eksporterer til andre. Dette gjelder ogs? for s?kornet som er utgangspunktet for videre produksjon.

Kornproduksjonen "starter p? nytt" hvert ?r med blanke ark. Og starten i kornproduksjonen er s?vare av god kvalitet. Det inneb?rer sorter som er tilpasset lokale vekstforhold i tillegg til at kvaliteten p? selve s?kornet (for eksempel spireevne) selvsagt m? v?re god. Hvis ikke den norske bonden har tilgang p? denne innsatsfaktoren vil ikke produksjonen kunne opprettholdes, eller ?ke, ?r for ?r.?

Stor variasjon i behov for h?stkorn

For ? produsere mest mulig korn i Norge, er det fornuftig med en god andel h?stkorn. Det er dessverre slik i Norge at v?ret p? h?sten kan variere mye og forholdene for ? s? h?stkorn, og ikke minst h?ste godt s?korn, er usikker. Dette opplevde vi var tilfellet h?sten 2017 som var sv?rt vanskelig. Siden behovet og ettersp?rselen etter s?korn av h?sthvete varierer mye fra ?r til ?r, er det n?dvendig ? overlagre et stort kvantum av s?korn p? lager til vanskelige ?r. Dette er et helt n?dvendig tiltak for ? sikre tilgangen fra ?r til ?r og v?re en betydelig bidragsyter i m?let om ? v?re mest mulig selvforsynt med korn i Norge. Dette mener vi er en nasjonal oppgave som ett bidrag til matvaresikkerheten i landet.

Utviklingen av nye kornsorter tar tid

Graminor sitt samfunnsoppdrag er ? utvikle nye plantesorter for norske vekstforhold. Dette for ? sikre norsk matproduksjon og matsikkerheten i Norge. ?Utvikling av nye sorter er en ressurskrevende og langsiktig jobb. Utviklingsjobben for en kornsort tar minimum 12 ?r. Kontinuerlig arbeid over mange ?r gir gode resultater, og forbedrede forutsetninger for kornprodusentene til ? lykkes. Vi vet at klimaet endrer seg og med det vil sykdomspresset ?ke, med nye typer sykdommer som trekker nordover til v?re breddegrader. Ekstremv?r vil kreve at sortene m? bli mer robuste mot regn, t?rke, skadegj?rere og vind. Dette krever nye sorter som er mer motstandsdyktige p? alle omr?der, samtidig som det selvsagt er ?nskelig med ?kte avlinger.Dette er utfordringer som Graminor AS hele tiden har som m?l ? overvinne. I tillegg til velpr?vde metoder med kryssing og utvalg er vi godt i gang med ? ta bruk nye teknologier som hjelper oss med ? korte ned tiden det tar ? oppn? framgang, samt ? v?re enda mer m?lrettet enn tidligere for ? hente fram spesifikke egenskaper i sortene.

Utviklingskostnadene for nye og bedre sorter innenfor de viktigste jordbruksvekstene blir delvis finansiert ved lisensavgift p? s?varene bonden kj?per. Lisensinntektene g?r direkte tilbake til bonden via verdiskapingen i nye plantesorter. Framgangen i sortmateriale oppveier kostnadene med klar margin, s? dette er en investering som gir god avkastning for bonden og er sv?rt god samfunns?konomi.

?


Del p? Facebook
casino trực tuyến sitemap W88 Casino sbobet777 sbobet555 line w88 slot FUN88 sportingbet 888 slot
www.mysupplements001.com| www.gruespallarssobira.com| www.carbonesports.net| www.lyndellegonzalez.com| www.peak-corporation.com| www.northfaceshows.com| www.a88th.com| www.oldmannewpilot.com| www.eternelserum.net| www.buLduktrans.net| www.dorianseniors.com| www.lynnkitesailing.com| www.jameylynnloves.com| www.thebreastprogram.com| www.checkboyradio.com| www.freew88.com| www.runw88.com| www.f-stopandsee.com| www.w88hotel.com| www.legaltipsonline.com| www.gsmfastunlocker.net| www.w88wclub.org| www.w88wth.org| www.thepetpantrync.com| www.jquery-quickzoom.com| www.exigomarketing.com| www.househuntpdx.com| www.surpriseanddemand.com| www.registrytreatments.com| www.prow88th.com| www.games66.net| www.firstaidexceeder.com| www.tjzhihuicanyin.com| www.hijabistyles.com| www.itsw88.com| www.arkansasventures.net| www.centurier.com| www.bjxiaofanggs.com| www.orchardsweaters.com| www.globalw88.com| www.autow88th.com| www.whkresgecompany.com|