Graminor logo

Om oss

Om oss

Om Graminor

bjorke gaardGraminor AS har ansvar for?utvikling av plantesorter til? jord- og hagebruksn?ringen i Norge.?V?rt samfunnsoppdrag?er ? levere nye plantesorter tilpasset norske og nordiske vekstforhold .

Form?let er ? sikre at norsk jord- og hagebruk har tilgang p? variert, klimatilpasset??og sykdomsfritt sortsmateriale som er egnet for norske forhold. Graminor utvikler nye sorter av artene: korn, engvekster, potet, frukt og b?r.

V?re hovedoppgaver er planteforedling, utpr?ving og representasjon av utenlandske sorter og prebasisavl, dvs. produsere fr? som selges til s?vareselskaper for videre oppformering og salg til sluttbrukere.

Graminor ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling for ? samle norsk planteforedling og -utvikling i ett selskap.

Selskapet drives fra Bj?rke fors?ksg?rd ved Hamar, hvor vi har hovedkontor, moderne vekthus og disponerer 1000 dekar utearealer for foredling og oppformering av korn, poteter og engvekster. Utpr?ving av engvekster for nordlige forhold foreg?r ved Nibio i Troms? og av frukt og b?r ved casino trực tuyếnNj?s fors?ksg?rd i Leikanger og Sagaplant AS i Sauherad.

Graminor er en kompetansebedrift. En betydelig del av virksomheten er forskningsbasert, langsiktig og risikobetont.

Markedsposisjon

Graminor sitt viktigste og prioriterte?marked?er Norge og v?rt hovedm?l er ? utvikle?nye?plantesorter som skal??ke norsk matproduksjon basert p? norske ressurser. Markedsandel i Norge ligger p??rundt 70% for engvekster og over 50% p? korn.

Vi??jobber med ? styrke eksporten av egne sorter for ? ?ke l?nnsomheten i v?r planteforedling. Vi har en betydelig markedsandel for bygg og noe eksport av havre- og hvetesorter til Finland.?I 2015 ble det dyrket norske kornsorter p? st?rre areal i Finland enn i Norge. ?vrige aktuelle eksportmarkeder er Sverige og Baltikum, som har til dels samme vekstforhold som hos oss.

Planteforedling

Planteforedling (utvikling av nye plantesorter)?for norske forhold er v?r kjernekompetanse og -virksomhet. I Norge drives det jordbruk lenger nord enn i noe annet land. Kort vekstsesong med lave temperaturer, kalde vintre og store lysvariasjoner (daglengde)?gj?r at f? land har lignende vekstforhold som hos oss. Plantesorter som er tilpasset v?re forhold er avgj?rende for en kostnadseffektiv matproduksjon i alle deler av landet.

V?re viktigste foredlingsm?l er ? utvikle sorter som gir h?y og stabil produksjon av h?y kvalitet, har god resistens mot plantesykdommer, og som er tilpasset forventede fremtidige klimaendringer, forbrukerpreferanser og milj?krav. Det gjelder bl.a. redusert bruk av plantevernmidler, utslipp av klimagasser og ?kt CO2-binding i jord og planter. Analyser av fremtidig inntjeningsmuligheter ligger til grunn for v?re prioriteringer.

Foredling krever tid, kapital og kunnskap, og er risikobetont. Utvikling av nye plantesorter tar 10 til 20 ?r fra start til offisiell godkjenning, avhengig av arten. Det er?en utfordring?? forutse ettersp?rsel og markedstrender s? lang fram i tid.

V?rt foredlingsarbeid baserer seg p? tradisjonelle metoder med kryssing, utvelgelse og utpr?ving. Det benyttes ogs? bioteknologiske metoder. V?re forskere s?ker stadig nye teknologier, rutiner og seleksjonsmetoder for ? f? fram flere og bedre sorter raskere, billigere og med mindre risiko enn i dag og av den grunn er Graminor delaktig i mange forsknings - og utviklingsprosjekter.

Virksomhetsomr?der

Graminor arbeider innen fire hovedomr?der:

1. Planteforedling i egen regi

Planteforedling i egen regi utgj?r over halvparten av v?r foredlingsvirksomhet og omfatter kornsortene bygg, havre, hvete, rug og rughvete. Resultatet for bygg er beregnet til én prosent ?rlig fremgang som f?lge av bedre plantemateriale. For hvete er matkornandelen ?kt fra tre-fire prosent tidlig p? 1970-tallet til over 70 prosent i gode ?r p? 2000-tallet.

2. Planteforedling for det offentlige

Graminor har til oppgave ? initiere og gjennomf?re foredlingsprogrammer innen engvekster, frukt, b?r og poteter med st?tte fra staten. Staten vil med dette sikre at det blir utviklet sorter som er tilpasset vekstforholdene i ulike deler av landet. Hensikten er ? ?ke kostnadseffektiviteten og l?nnsomheten i disse produksjonene, hvor markedsinntektene er for sm? til ? dekke egen sortsutvikling.

3. Sortsrepresentasjon

V?r strategi er ? teste ut utenlandsk sortsmateriale og gj?re egnede sorter tilgjengelig i markedet, fremfor ? drive egen foredling. Forutsetningen er at materialet tilfresstiller norske krav til overvintringsevne, tidlig modning, kvalitet og andre sortsegenskaper. Representasjonsavtaler gir oss adgang til nye sorter og markeder, og rett til ? selge avtalte sorter. Importen skjer i n?rt samarbeid med s?varen?ringen.

4. Prebasisproduksjon

Graminor har som sortseier og representant for utenlandsk foredlingsmateriale enerett til ? importere og produsere prebasis fr? av korn, engvekster og poteter, og eliteplanter av frukt og b?r. Produktene selges vesentlig til s?vare- og planteselskaper for videre oppformering og salg til b?nder. Vi opererer ikke i detaljistmarkedet.

?graminors arbeidsomrade

?

?


Del p? Facebook
casino trực tuyến sitemap sbobetca sbobet5555 w88win scr888onlinecasino Slot V Alpha88 w88
www.checkboyradio.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbcs/ngij/| www.itjie.com/hotpo/04uw0| www.jiudianzhaopin.com/bbbqw/hlt.html| www.hijabistyles.com| www.kathleenball.net| www.jiudianzhaopin.com/vipbf/11r7n| www.thepetpantrync.com| www.petogadgets.com| www.onnenlinshncn.com| www.jiudianzhaopin.com/vipcqo6m.html| www.aluminumsell.com| www.goodcustomgoods.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbjt91x.html| www.zhonghuafeisan.com| www.copy-creators.com| www.bew88th.com| www.accordianhotel.com| www.neww88.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbqw/dvf.html| www.jiudianzhaopin.com/viprx1dj.html| www.w88wbet.com| www.oracleucmexperts.com| www.itjie.com/bbsqa/wmto.html| www.mlslasvegashomes.com| www.mmagician3d.com| www.mycentrefitness.com| www.whkresgecompany.com| www.liquidskinsllc.com| www.andreamcooley.com| www.hashimet-trading.com| www.crownofmaine.net| www.bridgetsbreads.com| www.itjie.com/bbsku/rhlpp| www.jiudianzhaopin.com/vipqw/osx.html| www.howtomakeaboat.net| www.thedallasblackexpo.com| www.jiudianzhaopin.com/bbbqw/xpp.html| www.elandiecasting.com| www.fjmtt.com| www.powerw88.com| www.carbonesports.net|