casino trực tuyến

English version Norwegian version
Graminor logo

Forsiden


Graminor AS har ansvar for?utvikling av plantesorter til? jord- og hagebruksn?ringen i Norge.?V?rt samfunnsoppdrag?er ? levere nye plantesorter tilpasset norske vekstforhold til matprodusentene.

?

V?rt samfunnsoppdrag?er ? utvikle nye plantesorter for?norsk og nordisk klima,?samt?utpr?ve og representere utenlandske sorter i det norske markedet. Samfunnsmessig merverdi i form av ?kt matproduksjon p? norske ressurser er en viktig del av v?r?oppgave.?Graminor drives fra Bj?rke fors?ksg?rd ved Hamar. Vi er en kompetansebedrift med?i overkant av 30 ansatte.

Selskapet ble etablert i 2002 som en videreutvikling av Norsk Kornforedling AS for ? samle norsk planteforedling innen jord- og hagebruksvekster i ett selskap.

?I tillegg til planteforedling av korn, engvekster, potet,?frukt og b?r?driver?vi med?prebasisavl, dvs. produsere fr? som selges til s?vareselskaper for oppformering og salg til sluttbrukere.

?

?

Siste nyheter
Celina p?re tar verden med storm
Celina p?re tar verden med storm

Celina er en norsk p?resort utviklet av Graminor. P?resorten er i ferd med ? ta det internasjonale p?remarkedet med storm....

 


Les mer
Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.
Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.

De nordiske planteforedlings- selskapene Boreal Planteforedling AS (Finland), Graminor AS (Norge) og Lantm?nnen (Sverige), har i samarbeid produsert?genetiske mark?rer?for Nordisk...

 


Les mer
Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon
Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Nye og forbedrede plantesorter er n?dvendig for ? dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er n?dvendig for ? gj?re...

 


Les mer
9 millioner kroner til forskning p? genredigering
9 millioner kroner til forskning p? genredigering

Kan man redusere r?nesmak i svinekj?ttet, avle frem storfe uten horn for ? redusere skader p? dyra og f? mindre...

 


Les mer
casino trực tuyến