English version Norwegian version
Graminor logo

Ny Administrerende Direkt?r i Graminor AS

Publisert: 26.10.2018 12:17

Kristin B?rresen er ansatt som ny administrerende direkt?r i Graminor AS. Hun ser fram til ? bidra til ? videreutvikle selskapet. Graminor er Norges eneste selskap innen plantesortsutvikling og har programmer innenfor engvekster, korn, poteter, frukt og b?r.

Les mer

Celina p?re tar verden med storm

Publisert: 10.09.2018 09:58

Celina er en norsk p?resort utviklet av Graminor. P?resorten er i ferd med ? ta det internasjonale p?remarkedet med storm. Celina smaker godt, ser lovende ut for dyrkerne og holder seg godt ved riktig lagring. P?rene skiller seg ut fra kjente p?resorter p? markedet, som for eksempel Conference, da den har r?de ?kinn? og glatt tynt skall.

Les mer

Utvikling av Nordiske havre-sorter styrket av samarbeid.

Publisert: 24.06.2018 14:48

De nordiske planteforedlings- selskapene Boreal Planteforedling AS (Finland), Graminor AS (Norge) og Lantm?nnen (Sverige), har i samarbeid produsert?genetiske mark?rer?for Nordisk havre for ? styrke utviklingen av havre-sorter for Nordiske b?nder.

Les mer

Genetisk mangfold er viktig for framtidig matproduksjon

Publisert: 11.04.2018 11:22

Nye og forbedrede plantesorter er n?dvendig for ? dyrke mer og bedre mat. Nye sorter er n?dvendig for ? gj?re planter resistente mot nye skadedyr og plantesykdommer, og for ? tilpasse seg endret klima og vekstforhold.

?

Les mer

9 millioner kroner til forskning p? genredigering

Publisert: 26.02.2018 09:00

Kan man redusere r?nesmak i svinekj?ttet, avle frem storfe uten horn for ? redusere skader p? dyra og f? mindre t?rr?te p? poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har f?tt millionst?tte til ? forske p?.

Les mer

Doktorgrad p? resistens i hvete

Publisert: 23.01.2018 13:23

?

? foredle hvetesorter med resistens mot sykdommer er b?de ?konomisk fornuftig og milj?vennlig og har h?y prioritet i utviklingen av nye kornsorter hos Graminor A/S. Dette er temaet i doktorgradsarbeidet (PhD) til Susanne S. Windju.

Les mer

Sortsm?te korn 2017

Publisert: 05.01.2018 13:47

Kornforedlerne i Graminor presenterte resultatene av kornfors?kene utf?rt i 2017 av norske og utenlandske sorter av bygg, havre, v?rhvete og h?stkorn p? et sortsm?te p? Bj?rke Fors?ksg?rd i desember 2017.

Les mer

Graminor del av det internasjonale panelet for Svalbard Globale Fr?hvelv

Publisert: 20.11.2017 16:19

Fr?hvelvet p? Svalbard ble ?pnet av den norske regjeringen i februar 2008. Her ligger fr? fra hele kloden langtidslagret. I forbindelse med ti-?rs jubileet er Kristin B?rresen i Graminor oppnevnt som medlem av det r?dgivende internasjonale panelet for Svalbard Globale Fr?hvelv.

Les mer

Klimaforandring utfordrer norsk br?dkornproduksjon

Publisert: 05.10.2017 12:53
Norge har de siste?20 ?rene v?rt n?r selvforsynt med norskdyrket hvete til br?dbaking.?
Les mer

Utvikling av nye norske potetsorter

Publisert: 26.04.2017 12:52

I utviklingen av?morgendagens potetsorter legges det vekt p? at de nye sortene gir gode avlinger og er sterke mot skadegj?rere. Hvert ?r lager vi i Graminor nye potetsorter og selve utviklingen av en ny sort tar ti til?tolv ?r.

Les mer
1 2 3