English version Norwegian version
Graminor logo

9 millioner kroner til forskning p? genredigering

Publisert: 26.02.2018 09:00

Kan man redusere r?nesmak i svinekj?ttet, avle frem storfe uten horn for ? redusere skader p? dyra og f? mindre t?rr?te p? poteter ved hjelp av genredigering – og hva med de etiske aspektene? Dette er bare noe av det som bedrifter i Heidner Biocluster har f?tt millionst?tte til ? forske p?.

Norges Forskningsr?d har gitt om lag 9 millioner kroner til prosjektet GENEinnovate, som har som m?l ? utvikle innovative l?sninger ved hjelp av genredigeringsteknologi. Forskningssarbeidet spinner ut i fra Heidner Biocluster, Norges ledende n?ringsklynge for trygg og b?rekraftig matproduksjon. Initiativet ledes av Norsvin, og er et samarbeid med Geno, Graminor, AquaGen, NMBU og Bioteknologir?det. Form?let er ? etablere et forskningsmilj? med kompetanse innen genredigeringsteknologi p? husdyr, fisk og planter i Norge.

- Genredigering er en av de nye teknologiene som vil f? stor betydning for internasjonal matproduksjon i framtida, sier forsknings- og utviklingssjef i Norsvin, Eli Grindflek.

- Vi er ikke klare for ? bruke teknologien i dag, men vi ?nsker ? bygge kunnskap nasjonalt, kunne bruke teknologien i forsknings?yemed og v?re klar for ? ta verkt?yene i bruk n?r dette eventuelt blir aktuelt. Utviklingen p? dette omr?det skjer utrolig fort p? verdensbasis, sier Grindflek.

Genredigering og CRISPR er p? vei inn i landbruket verden over. Den nye teknologien er et kraftfullt forskningsverkt?y, og sm? endringer i organismenes eget arvestoff kan f? stor betydning for matproduksjon og helse. Genredigering er per n? ikke i bruk i norske avlsorganisasjoner.Les mer om genredigering hos?Bioteknologir?det.

Det nye prosjektet har blant annet som m?l ?: ?

-????????? Teste ut teknologien for ? redusere r?nesmak i svinekj?tt ved hjelp av genredigering.

-????????? Teste ut muligheten for ? bruke genredigering for ? eliminere horn hos storfe for ? unng? skader p? dyra, samt forbedre fruktbarheten hos?
??????????? norske kyr.

-????????? Teste ut om man kan f? frem poteter som ikke blir utsatt for t?rr?te.

-????????? Utforske juridiske, etiske og samfunnsmessige aspekter ved ? bruke genredigering i avlsindustrien.

Prosjektet har et totalbudsjett p? 18,4 millioner kroner. I tillegg til partnerne nevnt ovenfor, inneb?rer prosjektet ogs? samarbeid med forskningsinstituttet Sainsbury i England og Havforskningsinstituttet.

- For Heidner Bicocluster er denne tildelingen sv?rt viktig. Dette er et eksempel p? hvordan vi bygger sterke kompetansemilj?er som jobber med l?sninger for de store globale utfordringene vi har i vente. Slike samarbeid p? tvers av bedriftene f?rer til faglige synergier og god kostnadsutnyttelse, sier styreleder i Heidner Biocluster, Olav Eik-Nes.??

Poteter som er sterke mot t?rr?te

T?rr?te (Phytophthora Infestans) er en soppsykdom som f?rer til store avlingstap i potetproduksjonen. For ? bekjempe sykdommen brukes det ?rlig betydelige mengder spr?ytemidler som b?de er kostbare og skadelige for milj?et. Gjennom forskningsprosjektet skal Graminor, i samarbeid med NMBU, teste mulighetene for ? bruke CRISPR-teknologien til ? forbedre t?rr?teresistens i norske potetsorter. Blant annet ved ? ?sl? ut? gener som gj?r poteten mottakelig for t?rr?te.

?


Del p? Facebook