English version Norwegian version
Graminor logo

KORN

KORN

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU)?prosjekter? sammen med nasjonale og internasjonale akt?rer. Dette for ? initiere og utl?se forskning og?utvikling der vi har behov for kunnskap og?for ? utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til?forskning??som er relatert til?utvikling av nye sorter for korn er Graminor involvert i f?lgende prosjekter:?

?

Varighet: 2016-2020?|? NFR 256370

Expanding the technology base for Norwegian wheat breeding: genomic tools for breeding of high quality bread wheat.

Prosjektet har som m?l ? implementere nye genom-baserte foredlingsverkt?y som kan effektivisere Graminors hveteforedlingsprogram. Resistens mot aksgroing vil bli brukt som case, siden dette er den viktigste egenskapen som m? forbedres for ? sikre en stabil bakekvalitet basert p? norskprodusert hvete.

FORSKNINGSRADET.NO
Varighet: 2013-2016?|? NFR 224833

Increased grain yield and grain quality through better resistance to leaf blotch diseases in wheat and barley.

?kte kornavlinger og bedre kornkvalitet gjennom ?kt resistens mot bladflekksykdommer i hvete og bygg.

FORSKNINGSRADET.NO
Varighet 2013-2016

Building the future of the Norwegian plant breeding.

Integrering av moderne verkt?y og strategier i norske planteforedlingsprogrammer.

?

Varighet 2012 -2017

Combining knowledge from field and from laboratory for pre-breeding in barley.

Integrasjon av felt- og laboratoriekunnskap i bygg (PPP).

NORDGEN

?

Varighet 2013 - 2016 | NFR 225181

Genomics for improved sustainability and competitiveness of Norwegian breeding programs on livestock, aquaculture species and plants (GENSEL).

Genomics for ?kt b?rekraft og konkurranseevne?innen?norsk avlsarbeid p? husdyr, fisk og planter.

FORSKNINGSRADET.NO?

?

Varighet?2013-2016 | NFR 225386?

Norwegian malt, hops and herbs - the flavor of Norwegian beer.?

Norsk malt, humle og urter – smaken av norsk ?l.?

FORSKNINGSRADET.NO?| NIBIO.NO

?

Varighet 2014-2017 | NFR 233908

Resistance sources, resistance mechanisms and selection methods against Fusarium and mycotoxins in Oats (RESIFUS).

Resistenskilder, resistensmekanismer og seleksjonsmetoder mot Fusarium og mykotoksiner i havre.

KORNFORUM.NO | FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet?2014-2017 | NFR 233993

Norwegian wheat with optimized protein content and high baking quality (QualityWheat).

Norsk mathvete med riktig proteininnhold og god baketeknisk kvalitet.

BIOFORSK.NO?| ?LANDBRUKSDIREKTORATET |? NOFIMA.NO?| FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet 2016 - 2019

Resistance to Fusarium langsethiae in Norwegian Oats (TRYGGHAVRE).

Resistens mot Fusarium langsethiae i norsk havre (TRYGGHAVRE).

?

?


Del p? Facebook