English version Norwegian version
Graminor logo

ENGVEKSTER

ENGVEKSTER

Graminor er involvert i ulike Forsknings - og Utviklings (FOU) prosjekter? sammen med nasjonale og internasjonale akt?rer. Dette for ? initiere og utl?se forsking og?utvikling der hvor vi har behov for kunnskap og?for ? utvikle kompetanse innen fagfelt som kan brukes i utviklingen av planteforedlingsprogrammene. I forhold til?forskning??som er relatert til?utvikling av nye sorter for engvekster?er Graminor involvert i f?lgende prosjekter:?

Varighet 2013-2017 | NFR 225019

Increased seed yield of Norwegian grown red clover (Trifolium pratense) by improved pollination by bumblebees and honeybees (PolliClover).

Bedre pollinering av r?dkl?ver (Trifolium pratense).

FORSKNINGSRADET.NO?|

?

Varighet 2012 -2017?

PPP for pre-breeding in perennial ryegrass (Lolium perenne L.).

Pre-breeding i engelsk raigras (Lolium perenne) (PPP).

NORGEN

?

Varighet 2015-2018 | NFR 244226

FR?AVLITAGO: Safe seed supply of ‘Litago’ and future Norwegian cultivars of white clover (Trifolium repens L.).

FR?AVLITAGO: Sikker?fr?forsyning av "Litago" og fremtidige norske sortar av kvitkl?ver (Trifolium repens L.).

FORSKNINGSRADET.NO

?

Varighet 2011-2015 | NMBU /GRAMINOR

Improving seed yield potential in tetraploid red clover (Trifolium Pratense L.) - N?rings Phd.

The main objective of this Project is to develop physiological genetic and molecular knowledge, tools and germplasm for the breeding of new improved tetraploid red clover With enhanced seed yield potential.

?


Del p? Facebook